آخرین مطالب

بایگانی برچسب : روغن زیتون

قاچاق بودن نیمی از روغن زیتون‌های وارداتی

3127137_496

عضو شورای ملی زیتون از قاچاق بودن نیمی از روغن زیتون وارداتی به کشور خبر داد و گفت:‌ ناظران دستگاه‌های متولی بر روند واردات روغن زیتون بیشتر نظارت کنند. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نادر جلالت عضو شورای ملی زیتون، اظهار کرد: سالانه حدود ۱۵ هزار تن روغن زیتون در کشور مصرف می‌شود که حدود یک سوم آن ... ادامه مطلب »

مقاله: تاثير مصرف روغن زيتون بر کاهش عوارض سکته مغزي با تمرکز بر ناحيه هيپوکامپ

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: مطالعات اوليه، کاهش مرگ و مير سلولي را در ايسکمي مغز با درمان ايسکمي با آنتي اکسيدان ها نشان دادند. در اين مطالعه، رابطه بين مصرف روغن زيتون و مرگ و مير نورون هاي هيپوکامپ و نيز تغييرات حافظه متعاقب ايسکمي مورد بررسي قرار گرفت. مواد و روشها: آزمايش ها روي ۳ گروه سالم ((n=7، ايسکمي ... ادامه مطلب »

مقاله: ترکيب اسيدهاي چرب و اسيدچرب اشباع در موقعيت ۲ تري آسيل گليسرول روغن زيتون فرابکر ايراني

images (1)

چکیده: مقدمه: يکي از پارامترهايي که در رابطه با خلوص روغن زيتون در استانداردهاي بين المللي مورد توجه مي باشد مقدار اسيد چرب اشباع در موقعيت ۲ مولکول تري آسيل گليسرول (۲-sn) مي باشد. در اين پژوهش کميت و کيفيت روغن زيتون فرابکر ايراني از نقطه نظر ترکيب اسيدهاي چرب و اسيد چرب اشباع ۲-sn بررسي گرديد. همچنين تغييرات مقدار ... ادامه مطلب »

مقاله: تاثير روغن زيتون و کرم ساج بر استرياي حاملگي در سه ماهه دوم بارداري

images (1)

چکیده: زمينه و هدف: استرياي بارداري در بسياري از بارداريها مشاهده مي شود و نگراني هايي را از جنبه هاي زيبايي در مادران ايجاد مي کند. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير روغن زيتون و کرم ساج در پيشگيري از بروز استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني تصادفي با ... ادامه مطلب »

مقاله: توليد پنير فراسودمند با استفاده از روغن هاي زيتون و کانولا

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: محصولات لبني پرچرب به دليل داشتن اسيدهاي چرب اشباع و کلسترول بالا براي سلامتي افراد به ويژه بيماران قلبي عروقي مضر است. در پژوهش حاضر چربي پنير سفيد ايراني با روغن هاي زيتون و کانولا که حاوي اسيدهاي چرب غيراشباع و ضروري هستند، به نسبت هاي ۵۰% و ۱۰۰% جايگزين چربي شير براي توليد پنير فراسودمند ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي تاثير حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: اپي زياتومي يکي از جراحي هاي شايع در جهان است که با درد پرينه و مشکلات کمي هم راه است. از آن جا که روغن زيتون اثر ضد ميکروبي و ترميم زخم دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر حمام نشسته روغن زيتون بر بهبود آسيب پرينه پس از زايمان انجام شد. مواد و روش ها: ... ادامه مطلب »

مقاله: القاي ديابت نوع ۲ تجربي با استفاده از روغن هاي زيتون و دنبه در موش صحرايي

images (1)

چکیده: مقدمه: استفاده زياد از چربي در جيره غذايي سبب بروز مقاومت انسوليني مي گردد. بنابراين، پژوهش حاضر به منظور ارايه مدل تجربي مناسبي از ديابت نوع دو و مقايسه توانايي روغن هاي زيتون و دنبه در القاي مقاومت انسوليني انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش در سه مرحله، هر بار با ۱۵ سر موش صحرايي نژاد اسپراگ دالي ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر رژيم غذايي حاوي روغن زيتون بر يادگيري فضايي موش هاي صحرايي نر پير

images (1)

چکیده: سابقه و هدف: از آن جايي كه موضوع يادگيري و حافظه يك مساله مهم در پيشبرد و توسعه علوم و فنون و حرفه هاي مختلف محسوب مي گردد، يافتن راه هاي احتمالي براي تقويت يادگيري و حافظه موضوع تحقيق بسياري از پژوهش گران مي باشد. با در نظر گرفتن تاثير روغن زيتون در كاهش ميزان تري گليسريد و با ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي تغييرات كمي و كيفي روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه

images (1)

چکیده: روغن هاي گياهي منابع اصلي انرژي و ماده غذايي اساسي در تامين اسيدهاي چرب ضروري، ويتامين ها و آنتي اكسيدان ها مي باشند. مجموعه تغييراتي كه در طول رسيدگي ميوه زيتون رخ مي دهد مي تواند ما را در جهت فهم بهتر فرايندهاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي صورت گرفته طي رسيدگي ميوه و بهبود ويژگي هاي كيفي و تجاري ... ادامه مطلب »

مقاله: استخراج روغن از سه رقم زيتون با استفاده از فرآيند آنزيمي

images (1)

کیده: در اين تحقيق تاثير واريته زيتون (کرونايکي، روغني محلي ايران و ميشن) و غلظت آنزيم (غلظت صفر، ۰٫۰۲ و ۰٫۰۴) روي ميزان راندمان استخراج، اسيديته، عدد پراکسيد، عدديدي، کدورت، شاخص رنگ و ميزان پلي فنل کل روغن استحصالي در آزمايشات فاکتوريل ۳ ´۳ در قالب طرح کاملا تصادفي و در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد ... ادامه مطلب »