آخرین مطالب

بایگانی برچسب : برگ زیتون

مقاله: ارزيابي فعاليت ضدميکروبي عصاره برگ زيتون (.Olea Europaea L) رقم زراعي ميشن به روش الايزا

images (1)

چکیده: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر استخراج به روش خيساندن و استخراج به کمک امواج مايکروويو بر ميزان ترکيب هاي فنولي برگ هاي زيتون (.Olea Europaea L) واريته ميشن با حلال هاي آب، متانول ۸۰% و استون بود. عصاره متانولي در روش استخراج به کمک مايکروويو بيشترين ميزان ترکيب هاي فنولي ( ۲۱۱٫۳۸۵±۰٫۱۳ميلي گرم معادل تانيک اسيد در گرم ... ادامه مطلب »

مقاله: اندازه گيري ميزان اولئوروپين در کيک اسفنجي حاوي عصاره برگ زيتون

images (1)

چکیده: مقدمه و هدف: اولئوروپين ماده اصلي برگ زيتون است که اکثر خواص فارموکولوژيک برگ زيتون مربوط به آن مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي امکان به کارگيري برگ زيتون در صنايع غذايي (صنعت کيک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارويي آن است. روش تحقيق: در تحقيق حاضر عصاره اتانولي برگ زيتون در سطوح ۰، ۰٫۱، ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر آنتي اکسيداني عصاره برگ زيتون در پايداري کره

images (1)

چکیده: در اين پژوهش اثر افزودن عصاره برگ زيتون به عنوان منبع غني از ترکيبات آنتي اکسيداني و ضد ميکروبي روي ويژگي هاي فيزيکي، شيميايي، حسي، بافتي و ميکروبي کره مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور عصاره برگ زيتون به طور جداگانه در غلظت هاي ۰٫۰۵، ۰٫۰۱ و ۰٫۵ درصد به کره اضافه گرديد و نمونه هاي آماده شده بعد ... ادامه مطلب »