آخرین مطالب
مقاله:  ارزيابي فعاليت ضدميکروبي عصاره برگ زيتون (.Olea Europaea L) رقم زراعي ميشن به روش الايزا

مقاله: ارزيابي فعاليت ضدميکروبي عصاره برگ زيتون (.Olea Europaea L) رقم زراعي ميشن به روش الايزا

چکیده:
هدف از اين پژوهش، بررسي اثر استخراج به روش خيساندن و استخراج به کمک امواج مايکروويو بر ميزان ترکيب هاي فنولي برگ هاي زيتون (.Olea Europaea L) واريته ميشن با حلال هاي آب، متانول ۸۰% و استون بود. عصاره متانولي در روش استخراج به کمک مايکروويو بيشترين ميزان ترکيب هاي فنولي ( ۲۱۱٫۳۸۵±۰٫۱۳ميلي گرم معادل تانيک اسيد در گرم عصاره) را به خود اختصاص داد. در مقايسه دو روش استخراج، عصاره هاي مايکروويوي در مورد هر سه حلال مورد آزمون کارايي استخراج بالاتري داشتند. در بررسي فعاليت ضدميکروبي عصاره برگ زيتون، کمترين غلظت بازدارندگي (۳۱۵ ميکروگرم در ميلي ليتر) و کمترين غلظت کشندگي (۲۵۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر) در برابر Staphylococcus aureus به ترتيب مربوط به عصاره استوني حاصل از روش مايکروويو و عصاره هاي متانولي در مورد هر دو روش استخراج بود. در مورد باکتري Escherichia coli کمترين ميزان غلظت بازدارندگي، ۶۲۵ ميکروگرم در ميلي ليتر بود و کمترين غلظت کشندگي (۵۰۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر) براي نابودي اين باکتري در عصاره هاي آبي و متانولي استخراجي به کمک روش مايکروويو بدست آمد. در مورد Salmonella typhi کمترين غلظت بازدارندگي و کمترين غلظت کشندگي به ترتيب ۳۱۵ و ۱۰۰۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر بود. بنابراين مشخص شد که S. typhi مقاومترين باکتري نسبت به عصاره ها بوده و در بيشتر موارد، عصاره هاي مايکروويوي نسبت به عصاره هاي استخراج شده با روش خيساندن، فعاليت ضدميکروبي بيشتري داشتند.

كليد واژه: برگ زيتون (.Olea Europaea L)، ترکيب هاي فنولي، استخراج، امواج مايکروويو، فعاليت ضدميکروبي

عنوان نشریه: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران : تابستان ۱۳۹۱ , دوره ۲۸ , شماره ۲ (پياپي ۵۶) ; از صفحه ۲۸۰ تا صفحه ۲۹۲ .

عنوان مقاله: ارزيابي فعاليت ضدميکروبي عصاره برگ زيتون (.Olea Europaea L) رقم زراعي ميشن به روش الايزا

نویسندگان: رفيعي زهرا, جعفري سيدمهدي*, اعلمي مهران, خميري مرتضي

* دانشکده علوم و صنايع غذايي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

dl

یک نظر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>