آخرین مطالب
مقاله:  تاثير مصرف روغن زيتون بر کاهش عوارض سکته مغزي با تمرکز بر ناحيه هيپوکامپ

مقاله: تاثير مصرف روغن زيتون بر کاهش عوارض سکته مغزي با تمرکز بر ناحيه هيپوکامپ

چکیده:
سابقه و هدف: مطالعات اوليه، کاهش مرگ و مير سلولي را در ايسکمي مغز با درمان ايسکمي با آنتي اکسيدان ها نشان دادند. در اين مطالعه، رابطه بين مصرف روغن زيتون و مرگ و مير نورون هاي هيپوکامپ و نيز تغييرات حافظه متعاقب ايسکمي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: آزمايش ها روي ۳ گروه سالم ((n=7، ايسکمي کنترل ((n=7 و گروه تحت درمان (n=7) انجام شد. روغن زيتون قبل از درمان به مدت يک هفته به صورت گاواژ به موش ها داده شد. سپس ايسکمي با بستن شريان کاروتيد مشترک القا شد و سپس با کاهش التهاب ناحيه ايسکميک (به مدت يک هفته)، دوباره روغن زيتون به مدت يک هفته به موش ها داده شد. بررسي هاي بافتي با روش هاي رنگ آميزي نيسل براي شمارش سلول هاي نکروتيک و تست تانل براي نشان دادن سلول هاي آپوپتوتيک و بررسي حافظه کوتاه مدت با روش شاتل باکس انجام شد.
يافته ها: در نمونه هاي ايسکمي کنترل ميزان نکروز و آپوپتوز شديدي مشاهده شد که با اختلال در حافظه کوتاه مدت در موش ها همراه بود. اين ميزان مرگ و مير در گروه تحت درمان بسيار کمتر از گروه ايسکمي کنترل بود که با نتايج تست حافظه همخواني داشت.
نتيجه گيري: ايسکمي – ريپرفيوژن به مدت ۱۵ دقيقه باعث آسيب و مرگ نوروني وسيع و آسيب دائمي در هيپوکامپ به ويژه ناحيه CA1 مي شود. مصرف روغن زيتون به طور معني داري باعث کاهش تعداد نورون هاي تخريب شده و کاهش اختلالات حافظه مي شود.

كليد واژه: ايسکمي – ريپرفيوژن، هيپوکامپ، آنتي اکسيدان، روغن زيتون

عنوان نشریه: مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران : تابستان ۱۳۹۱ , دوره ۷ , شماره ۲ (پي در پي ۲۵) ; از صفحه ۱ تا صفحه ۸ .

عنوان مقاله: تاثير مصرف روغن زيتون بر کاهش عوارض سکته مغزي با تمرکز بر ناحيه هيپوکامپ

نویسندگان: زماني محمد, حسن شاهي جلال*, سليماني منصوره, زماني فهيمه, چوبين كتايون

* گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>