آخرین مطالب
مقاله:  ارزيابي خصوصيات پومولوژيکي و گروه بندي برخي ارقام زيتون در استان زنجان

مقاله: ارزيابي خصوصيات پومولوژيکي و گروه بندي برخي ارقام زيتون در استان زنجان

چکیده:
براي بررسي خصوصيات ميوه و گروه بندي ارقام زيتون، آزمايشي روي بيست رقم زيتون طي دو سال (۱۳۹۰-۱۳۸۹) در ايستگاه تحقيقات زيتون گيلوان (زنجان) انجام شد. آزمايش در قالب طرح اسپليت پلات در زمان با طرح پايه کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. گروه بندي ارقام بر اساس صفات وزن تر و خشک ميوه، نسبت گوشت به هسته و درصد روغن با استفاده از تجزيه خوشه اي و تجزيه به مولفه هاي اصلي انجام شد. نتايج تجزيه واريانس تفاوت معني داري ميان رقم، سال و اثر متقابل براي اکثر صفات نشان داد. بر اساس نتايج تجزيه خوشه اي و تجزيه به مولفه هاي اصلي، ارقام از نظر صفات ارزيابي شده به خوبي از يک ديگر تفکيک شدند. بر اين اساس، ارقام کاريدوليا، پيکوآل، وليوتيکي و کايسي بيشترين وزن ميوه و نسبت گوشت به هسته را داشتند و به عنوان ارقام مناسب کنسروي و ارقام کايلته، کرونائيکي، آربکين، لچينو، بليدي و نبالي با درصد بالاي روغن به عنوان ارقام روغني شناسائي شدند. تنوع ژنتيکي موجود از نظر صفات مورد مطالعه امکان گزينش والدين براي پيشبرد برنامه هاي به نژادي را از طريق دورگ گيري فراهم مي کند، هر چند تعيين ميزان وراثت پذيري اين صفات براي انجام اين کار ضروري به نظر مي رسد.

كليد واژه: زيتون، نسبت گوشت به هسته، درصد روغن، تجزيه خوشه اي، تجزيه به مولفه هاي اصلي

عنوان نشریه: مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) : ۱۳۹۲ , دوره ۲۹-۱ , شماره ۴ ; از صفحه ۶۲۳ تا صفحه ۶۳۶ .

عنوان مقاله: ارزيابي خصوصيات پومولوژيکي و گروه بندي برخي ارقام زيتون در استان زنجان

نویسندگان: پوراسکندري الهام, سليماني علي*, صبا جلال, طاهري مهدي

* دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>