آخرین مطالب
مقاله:  اندازه گيري ميزان اولئوروپين در کيک اسفنجي حاوي عصاره برگ زيتون

مقاله: اندازه گيري ميزان اولئوروپين در کيک اسفنجي حاوي عصاره برگ زيتون

چکیده:
مقدمه و هدف: اولئوروپين ماده اصلي برگ زيتون است که اکثر خواص فارموکولوژيک برگ زيتون مربوط به آن مي باشد. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي امکان به کارگيري برگ زيتون در صنايع غذايي (صنعت کيک) و به دنبال آن استفاده از خواص دارويي آن است.
روش تحقيق: در تحقيق حاضر عصاره اتانولي برگ زيتون در سطوح ۰، ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۴ گرم (نسبت به ۵۰ گرم آرد) به خمير کيک اسفنجي افزوده شد و ميزان اولئوروپين آن به وسيله دستگاه HPLC اندازه گيري شد، هم چنين آزمون حسي هدونيک پنج نقطه اي با حضور بيست پنليست انجام گرفت و صفاتي مانند طعم، پس طعم، بافت، رنگ، بو و پذيرش کلي مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج و بحث: طبق آزمون حسي انجام شده، نمونه حاوي ۰٫۱ گرم عصاره، از نظر فاکتورهاي طعم و پس طعم تفاوت معني داري با نمونه شاهد نداشت؛ علاوه بر آن در مورد فاکتور بافت، نمونه هاي حاوي ۰٫۱ و ۰٫۲ گرم عصاره از نظر مصرف کننده تفاوت معني داري با نمونه شاهد نداشتند. به طور کلي تنها سطح ۰٫۱ گرم عصاره (به ازاي ۵۰ گرم کيک) از نظر مصرف کننده قابل پذيرش بود که در آن ۰٫۰۰۳ گرم اولئوروپين موجود بود. هم چنين از نظر ميزان چربي، پروتئين و خاکستر اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نشد.
توصيه کاربردي/ صنعتي: برگ زيتون حاوي اولئوروپين به عنوان منبع غني از مواد فنوليک با خواص دارويي فراوان مي تواند در صنايع غذايي به خصوص کيک استفاده شود.

كليد واژه: اولئوروپين، عصاره، HPLC، فارموکولوژيک

عنوان نشریه: داروهاي گياهي : زمستان ۱۳۹۱ , دوره ۳ , شماره ۴ ; از صفحه ۲۵۷ تا صفحه ۲۶۲ .

عنوان مقاله: اندازه گيري ميزان اولئوروپين در کيک اسفنجي حاوي عصاره برگ زيتون

نویسندگان: عطايي فريبا*, كرامت جواد, حجت الاسلامي محمد, ميرلوحي مريم

* گروه علوم و صنايع غذايي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>