آخرین مطالب
مقاله:  اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون

مقاله: اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون

چکیده:
سميت بور از مهم ترين اختلالاتي است که مي تواند رشد گياه را در خاک هاي نواحي خشک و نيمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولا در لايه هاي عميق تر خاک به علت آب شويي آن اتفاق مي افتد و اصلاح خاک در اين شرايط مشکل مي باشد. بنابراين، انتخاب محصولاتي با درجه تحمل بيش تر يک راه حل پيشنهادي عملي براي مساله سميت مي باشد. بدين منظور و جهت ارزيابي اثرات غلظت هاي مختلف بور بر خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با شش سطح بور (۰٫۲، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر) و دو رقم (کنسرواليا و آميگدالوليا) همراه با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتايج نشان داد که با افزايش سطوح بور وزن تر و خشک برگ، ساقه و ريشه در مقايسه با شاهد در هر دو رقم کاهش يافت. رقم آميگدالوليا در غلظت هاي بالاي بور ديگر قادر به رشد نبود و کاهش چشمگيري در توليد برگ هاي جديد داشت اما رقم کنسرواليا در غلظت هاي بالا نيز رشد نمود، هر چند که رشد اين رقم نيز به مقدار قابل توجهي کاهش پيدا نمود. کارايي فتوسيستم (Fv/Fm) II نيز در هر دو رقم با افزايش سطوح بور کاهش يافت، اما رقم آميگدالوليا نسبت به کنسرواليا کاهش بيش تري نشان داد. علائم ظاهري سميت بور ۴۵ روز بعد از شروع آزمايش در رقم آميگدالوليا در غلظت هاي ۳۰، ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر اتفاق افتاد، ولي در رقم کنسرواليا ۷۵ روز بعد از شروع آزمايش در غلظت هاي ۴۰ و ۵۰ ميلي گرم بر ليتر اين علائم مشاهده گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که زيتون مي تواند مقاومت خوبي نسبت به سميت بور داشته باشد، گرچه مقدار اين مقاومت به مقدار زيادي به رقم وابسته است.

كليد واژه: زيتون، سميت، بور، کارايي فتوسنتز

عنوان نشریه: علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) : بهار ۱۳۹۲ , دوره ۲۷ , شماره ۱ ; از صفحه ۱۸ تا صفحه ۲۶ .

عنوان مقاله: اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون

نویسندگان: رستمي حجت اله*, طباطبايي سيدجلال, زارع نهندي فريبرز, حاجيلو جعفر

* گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبريز

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>