آخرین مطالب
مقاله:  شاخص هاي تحمل به خشکي در برخي ارقام زيتون

مقاله: شاخص هاي تحمل به خشکي در برخي ارقام زيتون

چکیده:
به منظور ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ارقام زيتون، آزمايشي در گلخانه به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار انجام شد. تيمار تنش خشکي در سه سطح شاهد، تنش ملايم و تنش شديد (به ترتيب ۹۰، ۵۵ و ۳۵ درصد رطوبت ظرفيت زراعي) روي نهال هاي يک ساله دوازده رقم زيتون اعمال شد. نتايج نشان داد که تنش خشکي موجب کاهش محتواي نسبي آب برگ و هدايت روزنه اي در همه ارقام شد. نسبت وزن خشک ريشه به اندام هوايي در همه ارقام در شرايط تنش نسبت به شاهد افزايش يافت. با توجه به اين که شاخص هاي تحمل به تنش (STI)، ميانگين بهره وري (MP)، ميانگين هندسي بهره وري (GMP) و ميانگين هارمونيک (HARM) بيشترين همبستگي را با درصد رشد نسبي در شرايط شاهد و تنش شديد داشتند، به عنوان شاخص هايي مناسب جهت گزينش ارقام متحمل به خشکي نهال زيتون شناخته شدند. بر اساس اين شاخص ها و تجزيه به مولفه هاي اصلي، ارقام ميشن، کنسرواليا و سويلانا داراي پايداري رشد در شرايط تنش و متحمل به خشکي بودند. مطابقت نسبتا زيادي بين ارزيابي ارقام بر اساس شاخص هاي محاسبه شده و ساير صفات مورد مطالعه وجود داشت.

كليد واژه: زيتون، تنش خشکي، شاخص هاي مقاومت به خشکي، هدايت روزنه اي

عنوان نشریه: مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) : ۱۳۹۲ , دوره ۲۹-۱ , شماره ۲ ; از صفحه ۲۱۱ تا صفحه ۲۲۶ .

عنوان مقاله: شاخص هاي تحمل به خشکي در برخي ارقام زيتون (.Olea europaea L)

نویسندگان: حسيني سيده زهرا, سليماني علي*, طاهري مهدي, توکلي افشين

* دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان

dl

یک نظر

  1. خواهشمندم اصل مقاله برام ارسال نمایید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>