آخرین مطالب
مقاله:  بررسي تغييرات كمي و كيفي روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه

مقاله: بررسي تغييرات كمي و كيفي روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه

چکیده:
روغن هاي گياهي منابع اصلي انرژي و ماده غذايي اساسي در تامين اسيدهاي چرب ضروري، ويتامين ها و آنتي اكسيدان ها مي باشند. مجموعه تغييراتي كه در طول رسيدگي ميوه زيتون رخ مي دهد مي تواند ما را در جهت فهم بهتر فرايندهاي مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي صورت گرفته طي رسيدگي ميوه و بهبود ويژگي هاي كيفي و تجاري ميوه ها ياري كند. بر اين اساس در تحقيق حاضر، مقادير چربي كل و همچنين اسيدهاي چرب موجود در ميوه و برگ زيتون در دو رقم مانزانيلا و دزفول مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، چربي كل ميوه در طول دوره رسيدگي دو رقم افزايش مي يافت و چربي كل در رقم بومي دزفول بيشتر از رقم ديگر بود. اسيدهاي چرب غالب برگ و ميوه، اولئيك اسيد، پالميتيك اسيد و لينولئيك اسيد بودند. ميزان پالميتيك اسيد در برگ و ميزان اولئيك اسيد در ميوه، طي دوره رسيدگي ميوه افزايش مي يافت.

كليد واژه: زيتون، اسيدهاي چرب، تكوين ميوه، كروماتوگرافي گازي

عنوان نشریه: مجله علوم دانشگاه تهران : بهار ۱۳۸۵ , دوره ۳۲ , شماره ۱ ; از صفحه ۲۱ تا صفحه ۲۶ .

عنوان مقاله: بررسي تغييرات كمي و كيفي روغن زيتون در طي رسيدگي ميوه

نویسندگان: سيدنژاد سيدمنصور*, نيرومند آزاده, ابراهيم پور افشين

* گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد چمران، اهواز، ايران

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>