آخرین مطالب
مقاله:  مطالعه گرده افشاني، سازگاري و انتخاب بهترين گرده زا براي ارقام زيتون

مقاله: مطالعه گرده افشاني، سازگاري و انتخاب بهترين گرده زا براي ارقام زيتون

چکیده:
براي بررسي ميزان سازگاري و تعيين بهترين گرده زاي مناسب براي ارقام روغني، بليدي ماري و مانزانيلا در سالهاي ۱۳۷۸ – ۱۳۷۶ تيمارهاي گرده افشاني بصورت گرده افشاني آزاد و دگر گرده افشاني مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که کليه ارقام مورد مطالعه داراي خود ناسازگاري مي باشد. اما درجه خود ناسازگاري تحت تاثير عوامل رقم و سال مي باشد. در بررسي رشد لوله گرده به روش رنگ آميزي با آنيلين آبي، خود ناسازگاري موجود در زيتون بصورت گامتوفيتيک تشخيص داده شد. در تلاقي متقابل بين بعضي از ارقام نيز ناسازگاري وجود داشت. ولي اين روابط بصورت متقابل نبود. با توجه به شاخص سازگاري بهترين گرده زا براي ارقام مورد مطالعه برحسب اولويت به ترتيب زير تعيين گرديد. ۱- روغني: زرد، لچينو، بليدي، روغني و مانزانيلا. ۲- ماري: مانزانيلا، ماري و زرد. ۳- بليدي: ماري، روغني، لچينو، بليدي و مانزنيلا. ۴- مانزانيلا: زرد، ماري، بليدي و مانزانيلا.

كليد واژه: ارقام زيتون، رويش لوله گرده، گامتوفيتيک، گرده افشاني، ناسازگاري

عنوان نشریه: علوم كشاورزي ايران : ۱۳۸۱ , دوره ۳۳ , شماره ۴ ; از صفحه ۷۲۹ تا صفحه ۷۳۹ .

عنوان مقاله: مطالعه گرده افشاني، سازگاري و انتخاب بهترين گرده زا براي ارقام زيتون

نویسندگان: زينانلو علي اصغر, طلايي عليرضا, ابراهيم زاده معبود حسن, عظيمي محمود

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>