آخرین مطالب
مقاله:  اثر محلول پاشي با نيتروژن، بور و روي بر كميت و كيفيت ميوه زيتون

مقاله: اثر محلول پاشي با نيتروژن، بور و روي بر كميت و كيفيت ميوه زيتون

چکیده:
اين تحقيق در طي دو سال در منطقه طارم از توابع استان زنجان روي درختان زيتون ۲۵ ساله رقم ” زرد ” كه در سال پر محصول قرار داشتند و در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با ۸ تيمار و ۴ تكرار انجام گرفت. به همين منظور عناصر نيتروژن، بور و روي به تنهايي و يا دو تركيب دو به دو به ترتيب از منابع اوره، اسيد بوريك و سولفات روي استفاده شد هر كدام از محلول ها با غلظت ۵ در هزار در حدود يك هفته قبل از باز شدن كامل گلها روي درختان محلول پاشي گرديدند و اثرات تيمارهاي برگي بر تشكيل ميوه و برخي صفات كمي و كيفي ميوه ها مطالعه گرديد. نتايج نشان داد كه محلول پاشي با اوره موجب افزايش تشكيل ميوه اوليه گرديد ولي افزايش مقدار ميوه نهايي و كاهش ريزش ميوه ها در تيمار بور و روي در تركيب با هم مشاهده شد و همچنين محلول پاشي با بور و يا بور و نيتروژن در تركيب با هم به طور بسيار معني داري تعداد ميوه هاي شات بري را كاهش داد ولي تغذيه برگي هيچ تاثيري بر روي ميزان روغن ميوه ها نداشت.

كليد واژه: بور، تشكيل ميوه، روغن، روي، زيتون، شات بري، محلول پاشي، نيتروژن

عنوان نشریه: علوم كشاورزي ايران : ۱۳۸۰ , دوره ۳۲ , شماره ۴ ; از صفحه ۷۲۷ تا صفحه ۷۳۶ .

عنوان مقاله: اثر محلول پاشي با نيتروژن، بور و روي بر كميت و كيفيت ميوه زيتون

نویسندگان: طلايي عليرضا, طاهري مهدي, ملكوتي محمدجعفر

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>