آخرین مطالب
مقاله:  تاثيرات هورمون‌ ها و موقعيت ريزپيوندي مريستم انتهاي ساقه چريش بر روي پايه زيتون تلخ

مقاله: تاثيرات هورمون‌ ها و موقعيت ريزپيوندي مريستم انتهاي ساقه چريش بر روي پايه زيتون تلخ

چکیده:
درخت چريش از گياهان بومي هندوستان است. اين درخت قابليت رشد سريعي دارد و در كشاورزي و صنعت داراي كاربردهاي تكنولوژيك بسياراست. دراين پژوهش تاثير تيمارهاي هورموني اكسين،سيتوكينين و اسيد سالسيليك طي رشد invitro، invivo، سن پايه و موقعيت‌هاي مكاني پيوند، بر روي درصد موفقيت ريزپيوندي بررسي شده است. عمل ريزپيوندي مريستم انتهايي ساقه چريش بر روي پايه زيتون تلخ با موفقيت انجام شد و گياهان ريزپيوندي از مقاومت مناسبي در برابر سرما برخوردار شدند. بيش‌ترين درصد موفقيت ريزپيوندي در گياهچه‌هاي پايه ۲ و۳ برگي به ترتيب به ميزان ۱۶/۳۹ و ۱/۴۰ در موقعيت هيپوكوتيل پايه نسبت به ساير موارد بود. تيمارهاي مضاعف اكسين و سيتوكينين باعث افزايش درصد موفقيت ريزپيوندها در پايان هفته چهارم به ميزان ۳۳/۱۸نسبت به شاهد شدند. تيمار با ساليسيليك اسيد در مراحل اوليه رشد موجب كاهش ماندگاري ريزپيوندها به ميزان ۳% نسبت به شاهد شد، ولي موجب افزايش درصد موفقيت رشد و سلزگاري ريزپيوندها هنگام انتقال به خاك نسبت به شرايط محيطي به ميزان ۳۳/۸ گرديد.

كليد واژه: درخت چريش، درخت زيتون تلخ، ريزپيوندي، كشت بافت، هورمون

عنوان نشریه: نشريه علوم (دانشگاه خوارزمي) : بهار و تابستان ۱۳۸۳ , دوره ۴ , شماره ۲-۱ ; از صفحه ۳۴۹ تا صفحه ۳۵۸ .

عنوان مقاله: تاثيرات هورمون‌ ها و موقعيت ريزپيوندي مريستم انتهاي ساقه چريش بر روي پايه زيتون تلخ

نویسندگان: نصيري شهرزاد, برنارد فرانسواز, خاوري نژاد رمضانعلي, شاكر حسين

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>