آخرین مطالب
مقاله:  مطالعه گرده افشاني و سازگاري به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد

مقاله: مطالعه گرده افشاني و سازگاري به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد

چکیده:
اين تحقيق به مدت سه سال (۱۳۷۸-۱۳۷۶) به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و با شش تيمار و چهار تکرار در ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار اجرا شد. گل هاي زيتون رقم زرد پس از حذف پرچم ها به روش دستي با دانه گرده ارقام روغني، لچينو، بليدي، ماري و مانزانيلا گرده افشاني شدند. صفات اندازه گيري شده شامل: درصد تشکيل ميوه اوليه و نهائي، شاخص هاي باروري و سازگاري، تعداد گل در گل آذين و ميانگين درصد گل هاي کامل بود. نتايج اين صفات با نتايج گرده افشاني آزاد مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصل وجود اختلاف معني دار در سطح ۱% در بين تيمارها (ارقام زيتون گرده زا) را نشان داد. زيتون رقم زرد خودناسازگاري نسبي داشت و در سال هاي مختلف ميزان ناسازگاري آن متغير بود. با توجه به ميانگين درصد تشکيل ميوه نهائي در تيمارهاي مختلف، بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد به ترتيب تيمارهاي لچينو، خودگرده افشاني (زرد)، ماري، مانزانيلا، بليدي و روغني معرفي ميگردد.

كليد واژه: زيتون، ارقام، گرده زا، سازگاري

عنوان نشریه: نهال و بذر : شهریور ۱۳۸۰ , دوره ۱۷ , شماره ۲ ; از صفحه ۱۶۱ تا صفحه ۱۷۱ .

عنوان مقاله: مطالعه گرده افشاني و سازگاري به منظور تعيين بهترين گرده زا براي زيتون رقم زرد

نویسندگان: زينانلو علي اصغر*, ابراهيم زاده معبود حسن, خليقي احمد, طلايي عليرضا

* کرج، بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>