آخرین مطالب
مقاله:  برسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي در بذر زيتون

مقاله: برسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي در بذر زيتون

چکیده:
اين پژوهش به منظور بررسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي (۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰ روز در Co10) و بدون چينه سرمايي در بذر ارقام آربکيين و زرد، انجام شد. در آزمايش اول، عصاره گيري از بذرهاي دور قم آربکئين و زرد با اتانول (۸۰%) انجام گرديد و سپس با اتيل استات، خالص گرديد. با استفاده از روش کروماتوگرافي لايه اي مواد شبه جيبرليک اسيد از عصاره جدا شد. به منظور مقايسه فعاليت بيولوژيکي کاهو قسمت هاي جدا شده، توسط TLC از آزمون هيپوکوتيل کاهو استفاده شد. نتايج به دست آمده از آزمايش اول نشان داد که در هر دو رقم با افزايش مدت چينه سرمايي مقدار مواد شبه جيبرليک اسيد افزايش مي يابد. در آزمايش دوم عصاره گيري از قسمت هاي مختلف بذر بدون چينه سرمايي صورت گرفت. نتيجه آزمايش دوم نشان داد که در هر دو رقم، ميزان مواد شبه جيبرليک اسيد آن در رويان بيشتر از ساير قسمتهاي بذر مي باشد.

كليد واژه: چينه سرمايي، مواد شبه جيبرليک اسيد، کروماتوگرافي، بذر زيتون

عنوان نشریه: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) : پاييز ۱۳۸۵ , دوره ۱۰ , شماره ۳ (ب) ; از صفحه ۳۱۱ تا صفحه ۳۱۹ .

عنوان مقاله: برسي تغييرات مواد شبه جيبرليک اسيد در طول دوره چينه سرمايي در بذر زيتون

نویسندگان: اميري جعفر, راحمي مجيد

dl

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>