آخرین مطالب

باغ زیتون

مقاله: بررسي اثر آبياري زمستانه بر خصوصيات گلدهي و درصد تشكيل ميوه درختان زيتون رقم زرد رودبار

images (1)

چکیده: به دنبال خشك سالي سالهاي ۷۶ و ۷۷ در كشور و كاهش بارندگي در فصول پاييز و زمستان و در نتيجه كاهش رطوبت خاك در مراحل اوليه رشد و نمو گل در درختان زيتون رودبار و افزايش فزاينده درصد ميوه هاي شات بري نسبت به سال هاي ما قبل، ضرورت بررسي اثر آبياري زمستانه باغات زيتون رودبار بر خصوصيات ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري بر رشد رويشي نهال هاي جوان زيتون رقم مانزانيلا

images (1)

چکیده: اين تحقيق به منظور بررسي اثر پاکلوبوترازول و مقادير مختلف آب آبياري در عکس العمل نهالهاي يک ساله رقم زيتون مانزانيلا در سال ۱۳۷۹ در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس به انجام رسيد. تيمارهاي آبياري شامل ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ درصد تبخير و تعرق پتانسيل (ETp) و ۶۰ درصد با مصرف پاکلوبوترازول بودند. تاثير آب آبياري و ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي اثرات دور آبياري و مالچ بر صفات رويشي زيتون در استان کرمانشاه

images (1)

چکیده: به منظور بررسي اثر مالچ و دور آبياري بر رشد رويشي زيتون رقم سويلانا آزمايشي در قالب طرح اسپليت پلات در زمان و مکان با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلي) در ۳ سطح: پلي اتيلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبياري (کرت فرعي) در ۳ ... ادامه مطلب »

مقاله: اثرات غلظت هاي مختلف بور (B) بر بعضي خصوصيات رويشي و فيزيولوژيکي زيتون

images (1)

چکیده: سميت بور از مهم ترين اختلالاتي است که مي تواند رشد گياه را در خاک هاي نواحي خشک و نيمه خشک در سراسر جهان محدود سازد. تجمع بور معمولا در لايه هاي عميق تر خاک به علت آب شويي آن اتفاق مي افتد و اصلاح خاک در اين شرايط مشکل مي باشد. بنابراين، انتخاب محصولاتي با درجه تحمل بيش ... ادامه مطلب »

مقاله: تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون در استان چهارمحال و بختياري

images (1)

چکیده: اين تحقيق به منظور تعيين مناطق مناسب کشت گونه زيتون (L. Olea europea) كه مختص اقليم مديترانه اي است و با هدف گسترش جنگل هاي دست کاشت بومي استان چهارمحال و بختياري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي انجام گرفت. پس از جمع آوري اطلاعات و نقشه هاي پايه موجود، از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، سه لايه ... ادامه مطلب »

مقاله: بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون در منطقه طارم

images (1)

چکیده: براي بررسي گرده افشاني و انتخاب گرده زاي مناسب براي برخي ارقام زيتون، آزمايشي طي دو سال (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲) در ايستگاه تحقيقات زيتون طارم انجام گرديد. طرح آماري، بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تكرار و ۷ تيمار بود. در اين آزمايش ارقام روغني و زرد فقط ارقام گرده زا و ارقام آربيكن، كالاماتا، كرونيكي و ماستوئيدس گرده ... ادامه مطلب »

مقاله: اثر تنش فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهال زيتون در گلخانه

images (1)

چکیده: هدف از انجام آزمايش بررسي اثرات تنشهاي فشردگي و رطوبت خاك بر رشد و ريشه دواني نهالهاي زيتون مي باشد. آزمايش در شرايط محيطي گلخانه اي و گلداني و در قالب روش آماري فاكتوريل و در طرح پايه كاملا تصادفي و در سه تكرار به اجرا درآمد كه تيمارها شامل دو سطح فشردگي خاك (وزن مخصوص ظاهري ۱٫۳ و ... ادامه مطلب »

اطلاعات آموزشی مربوط به هرس درختان زیتون

zeytoon - 007

زیتون ، از زمان های بسیار دور در ایران وجود داشته و دانشمندان درخت زیتون را متعلق به دوران سوم زمین شناسی می دانند و آخرین اکتشافات باستان شناسی نشان می دهد که کاشت و پرورش زیتون از ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح مرسوم بوده ، مبدأ و مرکز پیدایش درخت زیتون را عده ای از محققان زاگرس ایران ... ادامه مطلب »